Hoe maak ik mijn zwembad zwemklaar?

Nederlands
Uw zwembad zwemklaar maken lijkt aan het begin van het seizoen misschien een hele opdracht. Dit hoeft echter niet zo te zijn indien u de volgende stappen nauwkeurig volgt.

Stap 1: Meten is weten!

Vooraleer u begint met het toevoegen van verschillende producten, is het nodig om na te gaan in welke toestand het water zich precies bevindt. Koop hiervoor een handig meettoestel aan, waarmee u ondermeer de pH-waarde en het chloorgehalte in het water kunt bepalen. De pH-waarde op het juiste niveau brengen is namelijk altijd de eerste stap in het onderhoudsproces.

Stap 2: pH-waarde

Nadat u de pH-waarde van het water hebt gemeten, kunt u die (indien nodig) gaan bijsturen.

Wanneer de pH-waarde zich tussen 14 en 7,4 bevindt, wil dit zeggen dat het water te basisch is en de pH-waarde te hoog is. Mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn:

huid- en oogirritatie,
kalkaanslag op de bodem, randen, filter...etc.
afname van de desinfecterende werking van het chloor
vermindering van de vlokking

Wanneer de pH-waarde zich tussen 0 en 7 bevindt, wil dit zeggen dat het water te zuur is en de pH-waarde te laag is. Mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn:

corrosie van metalen
inwerking op de voegen van het zwembad
huid- en oogirritatie
vermindering van de vlokking
onstabiel chloor

Het ideale pH-niveau bevindt zich ergens tussen 7 en 7,4.

Met pH-plus en pH-min kunt u op een snelle manier dit niveau op een gunstig peil brengen. Voor een waterhoeveelheid van 10m³ kan u de pH-waarden met 0,1 doen stijgen of dalen door 10ml pH-plus of pH-min aan het water toe te voegen.

Het is aangewezen om het pH-niveau om de twee à drie dagen of na een stevige onweersbui te meten en indien nodig ook bij te sturen.

Voorbeeld:

De pH-waarde van een zwembad met een inhoud van 50m³ bedraagt voor de behandeling 8,7 en is dus te hoog. Om deze waarde op een ideaal niveau te krijgen van 7,2 moet dus 750ml pH-min toegevoegd worden aan het water.

Berekening: 15 eenheden zakken x 10 ml/eenheid x 5 (50m³) = 750ml.

Stap 3: Desinfecteren

Zwembadwater is, of we dat nu willen of niet, een broedplaats voor bacteriën en microben. Dit komt mede door de relatief hoge temperatuur van het water.

Mogelijke oorzaken van de bacteriënvorming zijn:

Zweet, huidschilfers, speeksel...
Regenwater
Luchtvervuiling
Organisch afval (bladeren, gras, twijgjes, insecten...)

Tijdens het seizoen:

Je kan met andere woorden de vorming van bacteriën onmogelijk tegengaan. Het enige wat je ertegen kan doen, is ze neutraliseren. Dat is overigens ook nodig, want hoewel de meeste bacteriën onschuldig zijn, kunnen sommige toch voor de nodige hinder zorgen zoals neus, oog -en huidinfecties. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Het meest aangewezen product voor het desinfecteren van zwembadwater is chloor.

Bij het meten hebt u kunnen vaststellen wat het precieze chloorgehalte in uw zwembadwater precies is. Het ideale niveau bevindt zich ergens tussen de 1 en de 2 mg/liter.

Eerste gebruik na de winter of na lange pauze:

Om het water weer zwemklaar te krijgen na de winter of na lange tijd niet gezwommen te hebben, dient u eerst een zogenaamde "chloorshock" te veroorzaken. Dit kan u doen, door een grote hoeveelheid vloeibare en snelwerkende chloor of chloor granulaat aan het water toe te voegen. Dit zal een chloorgehalte veroorzaken dat een aantal keren hoger ligt dan aangewezen. Het grote voordeel hiervan is dat het de bacteriën in één keer neutraliseert. Hiervoor gebruikt u 200 ml chloor per 10m³ water.

Aangezien de hoge dosis chloor irriterend kan werken voor de ogen, is het aangewezen om de chloorshock "s avonds te veroorzaken. Na één nacht inwerken zal het chloorgehalte weer gedaald zijn naar een gunstig niveau en kan het dus niet meer irriterend werken. Het is hierbij wel nodig om de pomp en de filter langdurig te laten werken zodat het water goed circuleert. Indien het resultaat na 1 behandeling nog niet afdoend is, herhaalt u nogmaals de hele procedure.

Na het veroorzaken van de chloorshock dient u de pH-waarde van het water opnieuw te controleren. Deze kan hierdoor namelijk licht veranderd zijn. Indien dit het geval is, dient u bij te sturen met pH-Plus of pH-Min.

Stabiel chloorgehalte aanhouden:

Om na de chloorshock een stabiel chloorgehalte aan te houden kan u chloortabletten of Multi-Tabs gebruiken. Hieronder vindt u alvast de geschikte dosering:

Traag werkende chloor tabletten: 1 tablet (200g) per 30m³ water om de 1 à 2 weken.
Multi-Tabs: 1 tablet (200 g) per 30m³ om de 8 à 10 dagen.

Deze tabletten legt u gewoon in de skimmer of in het mandje.

Stap 4: Algenbestrijding:

Eerste gebruik na de winter of na lange pauze:

Wanneer het water groen is geworden tijdens de winter, is het aangeraden om de volgende stappen alvast eerst te doorlopen. Dat wil zeggen:

pH-waarde op niveau brengen
Chloorshock veroorzaken
Algenvernietiger aan het water toevoegen + bodem stofzuigen
Vlokkingstablet aan het water toevoegen
Het water langdurig (36 uur) filteren
Backwash (2 à 3 min) en opnieuw filteren indien nodig.
Indien er een groene schijn in het water blijft, opnieuw vlokkingsmiddel toevoegen en verder filteren.

Om ook tijdens het zwemseizoen te genieten van glashelder water, is het nodig om wekelijks 25 tot 50 ml Algenvernietiger per 10m³ zwembadwater toe te voegen. Bij extreem hoge temperaturen of na hevige regenval is de kans op de vorming van algen groter. Daarom is het aan te raden om in deze gevallen de dosering te verhogen. Wanneer de algen reeds ontstaan zijn, kan een shockbehandeling met vloeibaar Chloor al volstaan. Nadien is het aangewezen om goed te filteren en de dode algen op de bodem weg te stofzuigen.

Stap 5 Vlokking:

Zelfs na het grondig en langdurig filteren is het mogelijk dat het water licht troebel blijft. Dit komt doordat heel kleine vuildeeltjes niet door de filter weerhouden worden. Hiervoor kan u vloktabletten gebruiken. Per 10m³ legt u wekelijks 1 vloktablet in de skimmer. Door het water langdurig rond te pompen en te filteren zal de troebelheid sterk afnemen en zelfs verdwijnen.